Prijavi se

Prijavi se u program besplatnog osposobljavanja za poslove wellness terapeuta

Program besplatnog osposobljavanja za poslove wellness terapeuta namijenjen je nezaposlenim osobama iz Primorsko-goranske županije. Uvjeti za upis su završena trogodišnja srednja škola za zanimanja kozmetičar/ka, frizer/ka, pediker/ka ili završena četverogodišnja srednja škola te liječničko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova wellness terapeuta. Prima se 20 osoba, a upisu će prethoditi selekcijski postupak.

Ime i prezime

E-pošta

Kontakt telefon

Vaše pitanje/poruka

Rokovi

Prijave za selekcijski postupak od 15. lipnja do 15. srpnja 2016.
Selekcijski postupak 22. kolovoza 2016.
Planirani početak nastave 30. kolovoza 2016.

Potrebna dokumentacija kod prijave

1. preslika svjedodžbe završene škole (original na uvid)

2. preslika domovnice (original na uvid)

3. preslika rodnog lista (original na uvid)

4. liječničko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova wellness terapeuta

5. potvrda o statusu nezaposlene osobe (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu)

Kontakt

Eda Devčić-Erceg

Narodno učilište u Rijeci
Školjić 9, Rijeka
3. kat, soba 29

eda.devcic@nar-uciliste.hr
tel. 336 005, 212 269