Obavijesti

20. 10.- 25. 10. Održane su vježbe iz izbornog modula u sklopu osposobljavanja za Wellness terapeuta

Polaznice su vježbale kroz izborne module Wellness Tretman tijela i Wellness pedikura.

26.09. Počele su vježbe iz predmeta Masažne tehnike

23. 9. U kabinet za masažu je stigla nova oprema

U sklopu provedbe programa osposobljavanja za poslove Wellness terapeuta nabavljena je nova oprema za kabinet.

21.9. i 22. 9. Održane su vježbe iz predmeta Prirodni činitelji

U sklopu vježbi polaznice su naučile napraviti prirodni balzam za usne, piling i masku za tijelo.

6. i 7. 9. Održane su vježbe iz predmeta Komunikacijske vještine

Kroz dva dana 6. i 7. 9. polaznici programa osposobljavanja za poslove Wellness terapeuta prisustvovali su na vježbama iz Komunikacijskih vještina.

30.08.2016. Počela je nastava u sklopu osposobljavanja za Wellness terapeuta

Polaznici programa osposobljavanja za poslove Wellness terapeuta prisustvovali su uvodnom predavanju u sklopu kojega su dobili informacije vezane za provođenje teorijske nastave i dinamiku održavanja vježbi te praktične nastave.

Također, počela je teorijska nastava koja se izvodi  putem multimedijalnih interaktivnih materijala koji se sastoje od scena koje mogu sadržavati tekst, slike, animacije, video i interaktivne materijale.

26.08. Objavljena imena kandidata

Objavljena su na web stranici Narodnog učilišta te na oglasnoj ploči u Narodnom učilištu imena 22 kandidata koji su temeljem selekcijskog postupka izabrani za pohađanje programa osposobljavanja za Wellness terapeuta.

23.08. do 25.08. Održan drugi dio selekcijskog postupka

Kroz tri dana od 23.08. do 25.08. održan je drugi dio selekcijskog postupka – intervju sa 42 kandidata.

22.08.-26.08.2016. Održan je selekcijski postupak 

Prvi dio selekcijskog postupka (motivacijski upitnici) održan je 22.08. Od 47 prijavljenih kandidata njih 42 pristupilo je prvom dijelu selekcijskog postupka.

15.07.2016. Završile su prijave za Selekcijski postupak

Za selekcijski postupak prijavilo se 47 kandidata koji zadovoljavaju uvjete za prijavu.